Friday, April 01, 2011

MIAA or MIS?

Is Manila International Airport Authority (MIAA) really an authority? On what? On sleeping on the job? If so, then it should not be called airport authority and its acronym should not be MIAA but MIS -- that is, May I Sleep?

First there was this un-Congressman Ronald Singson who was sentenced for possession of illegal drugs in Hong Kong. Now there's this three Filipinos who were executed -- Sally Villanueva, Ramon Credo and Elizabeth Batain. What is the MIAA doing?

Kung sabagay, baka galit na rin ang mga nasa MIAA sa pagiging over-populated ng Pilipinas kaya pinapabayaan lang nila na makalabas ng bansa ang mga may dalang droga para di na makabalik forever.

No comments: