Friday, April 29, 2011

Merci resigns.... HUWAATTT?

Ombudsman Merciditas Gutierrez finally resigned.

This is surprising. Asan na yung palaban niyang stance? O nagbasa na siya ng libro ni Dale Carnegie na "How to Win Friends and Influence People"? She seems to be fanning something. A smoke to cover something? Maybe. Pero ano nga ba ang implications ng resignation ni Merci? Let us count the ways:

But it's a stroke of art. Kung kailan me royalty wedding fever ang mga tao at kung kailan nasa Europe si Gloria Arroyo, saka pa siya nag-resign. Tsk, tsk, tsk. Bantayan natin ang ratings bukas kung kelan huhupa na ang epekto ng kasalang William at Kate.

No comments: