Friday, March 07, 2008

Whistleblowers banned

I missed this from yesterday's news:

Palace: Lozada ‘truth caravan’ dangerous to youth
AFP says whistleblower not welcome in camps


Even then, I had some comments in Ellen Tordesilla's blog which I quote:

I think tama din naman ginawa ni jesli lapuz. Kung papayagan niya kasi na magsalita si Lozada sa mga public schools, magkakaroon ng public knowledge ang mga public school students at magiging publicly aware sila sa pangyayari. Siyempre malalaman din ng mga public school students na niloloko rin pala sila ng gobyerno dahil habang nagpapasarap ang iilan sa million-dollar kickbacks at SOPs, itong mga public school students ay nag-aagawan ang mga puwit sa kakarampot na bangko at pisara ng kanilang mga eskuwelahan; nagsisiksikan sa kokonting classrooms; nagpipipilit gumising ng maaga para lang mahabol ang three shifts ng kanilang paaralan; at nagtitiis sa gutom o kaya nagkakasya na lamang sa limang pisong baon. Kung magsasalita kasi si Lozada, baka mainggit lang itong mga public school students sa sarap ng buhay ng iilan, na maganda rin pala sa Wack-wack, at ansarap ng P650 na burjer ni Abalos. Kung mangyayari yun, baka mag-drop out sila sa klase at mag-applay na lamang bilang mga caddie.


At tama din si Presidential Spokesperson Lorelei Fajardo when she said that "The youth can be very emotional about this, and the danger is, when we become emotional, we lose objectivity."

Unquote: baka mag-rally ng mag-rally ang mga estudyante at mahulog sa silya ang presidente.

"In the many times that he [Lozada] came out, he has not presented concrete evidence, not even one, to back up his claim," Fajardo said, adding, "And that's dangerous."

Unquote: Di pa rin kasi pinapayagan na lumabas si Neri.

But funnier is the apolitical AFP who also issued statements na bawal ang whistleblower sa kampo. Bakit kaya di rin ipagbawal si Esperon dun? Apart from the fact that he is really due to go, he also blew the whistle without doing the appropriate action -- i.e., by filing cases at the proper courts an attempted coup for the officials whom he said are recruiting him?

No comments: