Friday, May 19, 2006

The Senate according to Santiago

“If Senate elections do not truly reflect the people’s will, let us abolish the Senate and move up in our political evolution.”
-- Miriam Santiago

Ganun ba? Ba't ang kapal p ng mukha mo na kumuha ng sweldo na galing sa dugo at pawis ng mga Pilipino?

No comments: