Tuesday, May 30, 2006

Crookedly Straight or Straightly Crooked?

Mike Defensor on Llamas's death: Hindi ito kalaban ng gobyerno. Sumama siya sa gobyerno at tumutulong siya sa maraming programa ng gobyerno, kaya wala kaming interest or walang interest ang sino man na – maging sa military – na magkaroon ng kapamahakan sa buhay ni Ka Teroy Llamas. Kaya itong mga spekulasyon na sinasabi na government na naman ang may responsibilidad, nais kong linawin na hindi namin ginagawa iyan.

DOJ and the Arroyo Government: Sotero Llamas is charged with rebellion in connection with the alleged failed coup in February.

Question: If Llamas is not an enemy the government yet he is charged with rebellion, what is his status, then?

*****

AFP Statement 1: We have not arrested any individual known to be connected with Estrada.

AFP Statement 2: We captured here 5 individuals plotting to kill the president and they are known as the Estrada 5.

Question: How possible is it not to arrest a person yet capture him at the same time?

*****

AFP Statement 3: Only one in the Estrada 5 is in the list for plotting to kill the president.

AFP Statement 2: We captured 5 of them because they are plotting to kill the president.

Question: Is it possible to be on the list yet not on the list?

*****

Ang gulo!!!!!

Sabagay, Gloria Arroyo said she won fair and square in the 2004 presidential elections yet she called a Comelec Official at the height of the canvassing about the "yung dagdag, yung dagdag". O di ba?

No comments: