Friday, December 16, 2005

Abat and Garcillano

1. Fortunato Abat is from the military while Virgillo Garcillano is from Comelec
2. Abat's actions, according to Malacañang, are actions of senility while Garcillano's actions are that of a "victim"
3. Abat is the bearer of TRG while Garcillano is a "bearer of truth"
4. Abat is invited yet detained while Garcillano is invited as a guest and hero
5. Abat hates elections (that is why he wants TRG) while Garcillano loves (to rig???) elections
6. Garcillano's is "Hello Garci!", while for Abat: "Goodbye, Abat!"

*****

Ok na sana si Fortunato Abat kaso ang anak na colonel, wala atang binatbat. Sumuko agad? Bata, gumaya ka sa tatay mo. Magkano ba....?

No comments: