Tuesday, November 29, 2005

Hello, Garci! (2)

In a meeting somewhere in Mindanao...

Mike A.: Hello, Garci!
Garci: Hello, Mike. Mike test, Mike test.

(After reading from a page-long note)

Garci: How does my script sound?
Mike: Ganun ba. Baka pwede pang magawaan ng paraan?
Garci: Tinitignan ko, nagpiprint kami ng 15 lang, para kung makahabol, titingnan natin.

(Somebody calls...)

Caller: Hello, hello Garci!
Garci: Hello, Maam!
Caller: Nag-usap na ba kayo ni Mike?
Garci: Tine-test ho si Tess, este tini-test ho iyong script baka may legal impediment masabit tayo.
Caller: Ok. Iyong, dagdag, iyong dagdag.
Garci: Sige, aanuhin ko ho lahat ng yan.

No comments: